UTHYRNINGSVILLKOR OCH KONTRAKT FÖR UTHYRNING AV CYKLAR OCH UTRUSTNING

1. Carfield eller Carfield Ab:s återhuthyrare ansvarar inte för om den uthyrda utrustningen stjäls, tappas bort, försvinner, demoleras eller förstörs under den överenskomna uthyrningsperioden.

2. Kunden har fullt ansvar för den uthyrda utrustningen under den överenskomna uthyrningsperioden.

3. Om den uthyrda utrustningen försvinner eller skadas har Carfield Oy rätt att kräva en ersättning av kunden som täcker utrustningens värde eller kostnaderna för reparationen.

4. Om den uthyrda utrustningen försvinner eller skadas under uthyrningsperioden hålls kunden skyldig att ersätta förlusten och informera Carfield så fort som möjligt.

5. Carfield eller Carfield Ab:s återuthyrare är inte ansvariga för olyckor eller skador som sker under den överenskomna uthyrningperioden.

6. Kunden är skyldig att återlämna utrustningen inom den utsatta tiden som framkommer i hyresavtalet.

7. At re-rental places  or when a bike is returned outside the customer is obligated to return the bikes locked. In cases where the bike is left unlocked and stolen, the customer will be held liable for the loss and Carfield will charge the full value of the bike.

tag kontakt

Om du är intresserad av att hyra eller har några frågor är det bara att kontakta oss genom formuläret.
Contact Form

kontaktuppgifter

Västra Långgatan 20, 20100 Åbo
+358 (0)402211575
info@carfield.fi

öppet

3.5-19.5 & 16.9-29.9
Fri/Pe - Sun/Su 10-13

20.5-13.6 & 26.8-15.9
Mon/Ma - Fri/Pe 9-13
Sat/La – Sun/Su 10-14

21-23.6
On agreement/sopimuksesta

14.6-25.8
Mon/Ma - Fri/Pe 9-15
Sat/La – Sun/Su 10-15
and on agreement
ja sopimuksesta


© Carfield 
2024