Privacy policy for Carfield bike rental

Sekretesspolicy för Carfield

På Carfield, tillgängligt från https://www.carfield.fi, är en av våra viktigaste prioriteringar våra besökares integritet. Detta sekretesspolicy innehåller information som samlas in och registreras av Carfield och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna sekretesspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på informationen som de delade och / eller samlar in i Carfield. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än den här webbplatsen.>p>

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

Den personliga informationen som du ombeds att lämna och skälen till att du ombeds att lämna den kommer att göras tydlig för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att lämna din personliga information.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och / eller bilagor som du kan skicka oss och all annan information du kan välja att lämna.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om din kontaktinformation, inklusive objekt som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbsite
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbsite
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktioner
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via en av våra partners, inklusive för kundtjänst, för att förse dig med uppdateringar och annan information som rör website, och för marknadsförings- och reklamändamål
  • Skicka e-postmeddelanden
  • Hitta och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Carfield följer en standardprocedur för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänstens analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (internetprotokoll), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings- / utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla demografisk information.

Kakor och webbfyrar

Liksom alla andra webbplatser använder Carfield 'cookies'. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vårt webbinnehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och / eller annan information.

För mer allmän information om kakor, läs "Vad är kakor" from Cookie Consent.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är helt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till åtkomst - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse - Du har rätt att begära att vi korrigerar all information du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i den information du anser är ofullständig.

Rätten att radera - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förhållanden.

Rätten att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad att svara på dig. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

 

tag kontakt

Om du är intresserad av att hyra eller har några frågor är det bara att kontakta oss genom formuläret.
Contact Form

kontaktuppgifter

Västra Långgatan 20, 20100 Åbo
+358 (0)402211575
info@carfield.fi

öppet

3.5-19.5 & 16.9-29.9
Fri/Pe - Sun/Su 10-13

20.5-13.6 & 26.8-15.9
Mon/Ma - Fri/Pe 9-13
Sat/La – Sun/Su 10-14

21-23.6
On agreement/sopimuksesta

14.6-25.8
Mon/Ma - Fri/Pe 9-15
Sat/La – Sun/Su 10-15
and on agreement
ja sopimuksesta


© Carfield 
2024